Warmia i Mazury z najwyższym bezrobociem w kraju

0
371

Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczą 2021 roku. 

Stopa bezrobocia w regionie wyniosła pod koniec grudnia 8,6%. Średnia krajowa to 5,4%. Pod koniec grudnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 42,6 tys. osób. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w powiatach: kętrzyński (18%), braniewski (16,8%) i bartoszycki (16,4%).

Na tym tle bardzo dobrze wypada stopa bezrobocia w Olsztynie. W stolicy Warmii i Mazury wynosi ona niewiele ponad 2 proc.

Warmińsko-mazurskie to województwo charakteryzujące się najwyższą stopą bezrobocia. Jeszcze w 2013 roku była ona równa 21,6 proc.

Jeżeli ktoś już ma pracę, to na pewno jego pensja odbiega od mieszkańców innych regionów kraju. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim wynosiło 4911,28 zł, podczas gdy w Polsce – 5841,16 zł.

BRAK KOMENTARZY