W Rynie o powietrzu na Warmii i Mazurach

0
637

Odbyło się Samorządowe Forum Ekologiczne, którego organizatorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. 

Wydarzenie adresowane było do samorządowców z Warmii i Mazur, przedstawicieli środowisk naukowych oraz wszystkich instytucji, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska.

Forum „Powietrze na Warmii i Mazurach – wyzwania – działania – cele” poświęcone było zagadnieniom związanym z jakością powietrza w Polsce oraz województwie warmińsko-mazurskim, przyczynom zanieczyszczenia powietrza, zagrożeniom i wpływie na zdrowie człowieka, a także finansowaniu przedsięwzięć poprawiających stan czystości powietrza i efektywność energetyczną.

Forum uroczyście otworzyła Jolanta Piotrowska (członek zarządu województwa), która przedstawiła główne przyczyny złej jakości powietrza w województwie oraz jej wpływ na ludzkie zdrowie.

Podkreśliła również aspekt podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców Warmii i Mazur oraz zaangażowanie samorządu przy realizacji działań proekologicznych, szczególnie tych wpływających na poprawę jakości powietrza lokalnie, a tym samym globalnie.

Na konferencję zostali zaproszeni prelegenci z różnych stron Polski. Pierwszą prelekcję wygłosiła Izabela Zygmunt z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, która przedstawiła trendy i dokumenty wyznaczające kierunki na przyszłość w zakresie ochrony powietrza. Następnie głos zabrała dr n. med. Magdalena M. Zakrzewska z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Zaprezentowała wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, tym samym uświadamiając dlaczego tak ważna jest dbałość o jakość powietrza, które nas otacza.

Na konferencji głos zabrał również Jacek Bogusławski – członek zarządu województwa wielkopolskiego, który omówił instrumenty zarządzania jakością powietrza w Wielkopolsce oraz Małgorzata Pachecka – wójt gminy Michałowice (województwo mazowieckie).

BRAK KOMENTARZY