W olsztyńskim starostwie rozmawiano o funduszach europejskich

0
1231
Starosta olsztyński, Małgorzata Chyziak otworzyła spotkanie

W Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone funduszom europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie tym razem dotyczyło m.in. funduszy wspierających powrót lub wejście na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi, środków na aktywne i zdrowe starzenie się oraz na profilaktykę raka szyjki macicy.

Spotkanie otworzyli Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Małgorzata Chyziak, Starosta Powiatu Olsztyńskiego. Następnie miały miejsce dwa wystąpienia. Najpierw Tomasz Szarek, Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie opowiedział o funduszach wspierających powrót lub wejście na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi.

Jest to nowe działanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ale mamy już pewne sukcesy. Dzięki środkom zostało utworzonych ponad 240 miejsc w punktach opieki dla dzieci do lat 3, a ponad 600 osób dostało już dofinansowanie na opiekę nad dziećmi. Myślę, że jak na wczesny etap realizowania tego działania, są to fajne efekty. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się w lipcu – powiedział Tomasz Szarek.

Marta Kowalska, Kierownik Biura Planowania i Naboru Wniosków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poinformowała o tym, jak można pozyskać fundusze unijne na projekty z zakresu programów zdrowotnych takich jak; borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu i nowotwór gruczołu krokowego. Są to działania z osi 10, natomiast jeżeli chodzi o oś 11,  są to działania skierowane do dzieci ze spektrum Autyzmu, działania profilaktyczne z zakresu próchnicy oraz zarażenia wirusem HCV i szczepienia dziewczyn w tym zakresie.

Najbliższy konkurs dotyczący rehabilitacji medycznej ogłoszony zostanie w kwietniu i będzie skierowany do aktywnych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Po prezentacjach odbył się panel dyskusyjny, podczas którego osoby obecne na spotkaniu mogły zadawać pytania ekspertom.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY