W kwietniu drugi próbny spis powszechny w 16 gminach

0
225

Trwają przygotowania do narodowego spisu powszechnego, który zaplanowany jest na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca przyszłego roku.

Natomiast już w kwietniu br. w 16 gminach, po jednej z każdego województwa, odbędzie się drugi spis próbny. W tych gminach urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne będą zobowiązane do udostępnienia odpowiednich pomieszczeń oraz sprzętu tym mieszkańcom, którzy nie mają możliwości wypełnienia formularza spisowego w internecie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w tej edycji w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na stronie GUS. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma komputera czy dostępu do internetu, ustawa zobowiązała urzędy samorządowe, wojewódzkie oraz jednostki statystyki publicznej do wsparcia obywateli w realizacji samospisu. Gdyby i to ułatwienie zawiodło, do osoby, która nie wywiązała się z obowiązku spisowego, dotrą rachmistrze.

Udział w spisie jest bowiem obowiązkowy; odmowa może wiązać się z karą grzywny. Spisem będą objęte osoby stale bądź czasowo zamieszkałe w budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami oraz osoby nie mające miejsca zamieszkania. Będą zbierane też dane na temat mieszkań, budynków i obiektów zbiorowego zakwaterowania.

Narodowy spis powszechny jest ogromnym przedsięwzięciem. Prace nad jego przeprowadzeniem rozpoczęły się w 2018 roku. W październiku ub.r. przeprowadzono w dwóch gminach – Czerwińsku nad Wisłą i Sierakowicach – pierwszy spis próbny. Przygotowano wtedy pytania do formularza interaktywnego, aparat organizacyjny i rozwiązania IT, przetestowano aplikację spisową.

Kierownictwo GUS dziękowało wówczas za pomoc w realizacji spisu wójtom: Marcinowi Gortatowi i Tadeuszowi Kobieli oraz pracownikom urzędów gmin i gminnych ośrodków kultury. Zebrane uwagi mają zostać uwzględnione podczas kwietniowego drugiego spisu próbnego w 16 gminach.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY