W kolejnej jednostce samorządu wzrośnie szybkość obsługi klientów

0
389
Od lewej: Marcin Paliński starosta nidzicki i Paweł Żukowski, Dyrektor generalny WM UW

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją, zwanego EZD PUW zawarta pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Powiatem Nidzickim i  Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie.

Na programie skorzystają mieszkańcy Nidzicy, ponieważ elektronizacja administracji, w dzisiejszych czasach oznacza, szybkość, skuteczność i oszczędność działań w tej administracji – powiedział Paweł Żukowski, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad nieodpłatnego korzystania z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

W imieniu powiatu nidzickiego, już podjęliśmy działania, żeby usprawnić funkcjonowanie naszego urzędu, które przyczyni się do sprawniejszej obsługi interesantów. Chciałbym podziękować zarówno autorowi programu, czyli Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, ale również wojewodzie Arturowi Chojeckiemu, który wyraził zgodę, aby pomóc nam w wdrażaniu tego systemu – powiedział Marcin Paliński, starosta nidzicki.

System ten funkcjonuje już w kilku jednostkach administracji w województwie warmińsko-mazurskim.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY