W Bydgoszczy rozpatrzą wniosek o przywrócenie sędziego Juszczyszyna do orzekania

0
556
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Olsztynie. Akta tej sprawy zostały już przekazane.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna złożył do Sądu Rejonowego pełnomocnik sędziego. To roszczenie ma dotyczyć m. in. ustalenia, że sędziemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Pełnomocnik w pierwszej kolejności wniósł o nakazanie Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, w tym w szczególności prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie, dopuszczenie Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących temu sędziemu, w szczególności przywrócenie do orzekania. Pełnomocnik uprawnionego wniósł jednocześnie o wystąpienie przez olsztyński sąd do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi ze względu na “dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wzgląd na społeczne postrzeganie sądu jako organu bezstronnego”.
Sąd w Olsztynie wskazał właśnie, gdzie będzie rozpatrywana sprawa przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. – Sędzia sprawozdawca wydał postanowienie, którym przekazał powyższą sprawę do rozpoznania poza okręg olsztyński do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – informuje Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. – W związku z tym jeszcze dzisiaj akta tej sprawy zostaną przesłane Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kłopoty sędziego Juszczyszyna zaczęły się pod koniec 2019 roku. Będąc na delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Wydał więc postanowienie nakazujące Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do KRS. Został za to odwołany z delegacji, zawieszony w czynnościach sędziego i wszczęto w jego sprawie postępowanie dyscyplinarne.

BRAK KOMENTARZY