W Braniewie chcą odbudować ratusz

0
1640

Studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej przedstawili koncepcje odbudowy ratusza w Braniewie. Obecnie w jego miejscu urządzony jest skwer.
Braniewo podczas II wojny światowej zostało prawie doszczętnie zniszczone. Dzieła zniszczenia dokończono w latach 50. XX wieku, kiedy rozebrano pozostałości kamienic. Ruiny wybudowanego w XIVw. ratusza rozebrano do 1959, mimo wpisania go do rejestru zabytków w 1957. O odbudowie części braniewskiej starówki mówi się przynajmniej od 2012 roku. W 2016 w miejscu dawnej zabudowy przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne. Plan odbudowy mają obecne władze Braniewa.
Pierwszy etap planowanych prac to przeprowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych, które są jedyną szansą na poznanie poszczególnych faz rozwoju tych kwartałów, rozplanowania zabudowy, form obiektów występujących na tym terenie oraz pozyskania zabytków kultury materialne. Etap drugi to opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy placu Strażackiego. Najlepsze rozwiązanie zostanie wyłonione w formie konkursu. Swoje pomysły na odbudowę braniewskiego ratusa opracowali studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w ramach projektu “Odbudowa Ratusza na Starym Mieście w Braniewie i zagospodarowanie d. placu rynkowego”. – Jednym z warunków zaliczenia prac było odstąpienie od pełnej rekonstrukcji dawnego obiektu, i odbudowa maksymalnie dwóch jego elewacji, co dało pole do eksperymentów i poszukiwań ciekawych rozwiązań – podkreślają przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.
Prace będzie można było obejrzeć i ocenić na wystawie, która rozpoczęła się 16 lipca na Placu Ratuszowym przy ul. Kromera w Braniewie.
Władze Braniewa liczą, że potrzebne środki pozyskają z funduszy zewnętrznych. Czemu mają posłużyć w pierwszej kolejności? – Na przeprowadzenie badań archeologicznych i innych niezbędnych opracowań naukowych. Następnie, wyłonienie w konkursie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która wskaże możliwości i wytyczy kierunki prowadzenia prac inwestycyjnych na terenie starego miasta – stwierdził Tomasz Sielicki, burmistrz Branieewa.
Braniewski ratusz zbudowano w XIV w. zapewne na miejscu starszej budowli. W 1610 r. otrzymał barokowe szczyty z rzeźbami we wnękach i potężną sygnaturkę na kalenicy. Dalsze przekształcenia miały miejsce w latach 1739-41, 1797/98 i 1821 r. Ratusz spłonął w trakcie bombardowań 1945 r. Jak informują wojewódzkie służby konserwatorskie, początkowo przewidziano go do odbudowy, ale w przeciwieństwie do ratusza w Ornecie, około 1959 r. jego wypalone mury rozebrano a na rynku miejskim założono skwer. Pod ziemią zachowały się zagruzowane piwnice i ich mury.

BRAK KOMENTARZY