W Bartoszycach rozmawiano o problemach młodych ludzi

0
1133

W Bartoszycach odbyło się spotkanie skierowane do rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bartoszyckiego o nazwie” MŁODZI LUDZIE W TRUDNYM ŚWIECIE – JAK POMÓC I ZROZUMIEĆ”.

Podczas spotkania toczyły się rozmowy o sytuacji, kiedy  dziecko może być ofiarą internetowej przemocy. Jak można się przed nią bronić i jak należy reagować. Jaka odpowiedzialność karna grozi sprawcom przemocy w sieci.

Wyjaśniano, jak na młodych ludzi działa presja społeczna i stres. Jak wspierać młodzież w radzeniu sobie z presją otoczenia. Pokazano jak rozwiązywać konflikty i jak walczyć z zagrożeniami dot. zdrowia psychicznego młodzieży, a także jaką presję wywierają oczekiwania stawiane przez rodziców, rówieśników, szkołę i świat – ten wirtualny i realny.

Organizatorami spotkania byli:  Starosta Powiatu Bartoszyckiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

BRAK KOMENTARZY