UWM podpisał Wielką Kartę Swobód Uniwersytekich

0
436
UWM przed budynkiem Rektoratu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dołączył do sygnatariuszy Magna Charta Universitatum. Jest 30. polską uczelnią, która podpisała ten dokument.

Uchwałę o przystąpieniu do Magna Charta Universitatum 2020, czyli tzw. Wielkiej Karty Swobód Akademickich Senat UWM podjął 26 lutego br. Deklarację o przystąpieniu rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski podpisał 30 kwietnia. Nasza uczelnia dołączyła w ten sposób do grona ponad 900 uniwersytetów z 88 państw utożsamiających się z ideami głoszonymi przez Magna Charta Universitatum w zakresie autonomii uczelni, niezależności badań naukowych i kształcenia wolnego od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych oraz odrzucenia nietolerancji. W dniach 6-17 czerwca online rektorzy uczelni przystępujących do karty zgłoszą do niej akces. Natomiast dokument podpiszą, prawdopodobnie w Bolonii we Włoszech, po zniesieniu ograniczeń spowodowanych pandemią.

Magna Charta Universitatum 2020 to zaktualizowana wersja dokumentu, który pierwotnie został podpisany przez 388 rektorów uczelni z całego świata 18 września 1988 r., w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego, najstarszego w Europie. Zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii uczelni jako wytyczne dla dobrego zarządzania i samostanowienia uniwersytetów w przyszłości. Zaktualizowany dokument podkreśla wzmocnienie roli uniwersytetów w działaniach na rzecz ochrony planety, promowania zdrowia, jakości życia i wiedzy na całym świecie.

Nad przestrzeganiem zasad zawartych w Magna Charta Universitatum czuwa Magna Charta Observatory – organizacja działająca na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich. W styczniu br. członkiem Rady Zarządzającej MCO został dr hab. Marcin Pałys, prof. UW. Na czele rady stoi prof. Francesco Ubertini, rektor Uniwersytetu Bolońskiego. Obserwatorium zostało założone w 1988 roku przez Uniwersytet Boloński i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

ŹRÓDŁO: UWM

BRAK KOMENTARZY