Uroczysta gala Europejskiego Kongresu Samorządów

0
553

Europejski Kongres Samorządów to miejsce wymiany poglądów oraz spotkań liderów samorządowych, regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Galę rozpoczął występ Orkiestry Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Głos zabrał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Wyraził uznanie, że pomimo trudnej sytuacji i niepewnych czasów, znajdujemy możliwość debaty nad tym jak polepszyć funkcjonowanie samorządów.

Nagrodę za najlepszą gminę wiejską otrzymała gmina Baranów. Nagrodę odebrała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, a wręczył ją marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Zaapelowała do Parlamentu Europejskiego o przekazanie funduszy bezpośrednio do samorządów.

Zwycięzcą w kategorii gminy miejskiej na prawach powiatu zostało miasto Warszawa. Nagrodę odebrała wiceprzewodnicząca rady miasta, a wręczył ją marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Najlepszym powiatem ziemskim został powiat Wrocławski. Nagrodę wręczył wicemarszałek sejmu Piotr Zgorzelski, a odebrał ją starosta wrocławski Roman Potocki.

Laureatem nagrody specjalnej jest gmina Szemud z województwa pomorskiego. Nagrodę odebrał wójt Ryszard Kalkowski, a wręczał ją minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Kolejną nagrodę specjalną odebrał Tomaszów Lubelski.

Nagrodę ministra sportu za rozbudowę infrastruktury sportowej otrzymało miasto Stalowa Wola, a odebrał ją skarbnik miasta Michał Buwaj.

Nagrodę specjalną VII Europejskiego Kongresu Samorządów otrzymał profesor Carlos Moreno z Francji.

Nagrodę specjalną spółdzielni Mlekpol otrzymał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Nagrodę wręczył prezes spółdzielni Mlekpol Edmund Borawski.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów Wschodnich, natomiast partnerem – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

BRAK KOMENTARZY