Umowy na budowę fragmentów Mazurskiej Pętli Rowerowej przy drogach krajowych

0
185

Mazurska Pętla Rowerowa to projekt powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. Pod koniec 2020 roku, zarząd województwa zdecydował o wsparciu przedsięwzięcia kwotą 47 mln zł, ze środków Unii Europejskiej. – To działanie jest niejako częścią wielkiego projektu modernizacji szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, który  zarząd  wspiera niebagatelną kwotą 400 mln zł  z funduszy unijnych – mówił wtedy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Mazurska Pętla Rowerowa ma stać się kolejną atrakcją turystyczną, chociażby przez wydłużenie sezonu poza lipiec i sierpień.

Docelowo powstanie sieć tras wzajemnie się uzupełniających w całym regionie Mazur. System został tak zaprojektowany, by mieszkańcy i turyści korzystali z terenów atrakcyjnych krajobrazowo i krajoznawczo, miejsc bezpiecznych i wygodnych. Wokół głównych miejscowości szlaku zostaną oznakowane lokalne trasy rowerowe, których długość wyniesie łącznie ok. 500 km. Mają one promować walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych terenów i wzbogacać atrakcje głównego szlaku. – W pasach dróg krajowych, czyli w zakresie, za który odpowiada GDDKiA, wykonamy prace na łącznej długości około 16,3 km, z czego około 8 km to będą drogi rowerowe – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA. – Zadania przewidziane do realizacji przez GDDKiA zlokalizowane są na terenie powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, mrągowskiego oraz piskiego.

GDDKiA w Olsztynie właśnie podpisała umowy na wykonanie odcinków, za które odpowiada. We wskazanych odcinkach przewiduje się:

· budowę około 7 km wydzielonych dróg rowerowych (drogi krajowe nr 16, 59 i 63),

·  budowę około 1 km wydzielonych dróg rowerowych z chodnikiem (drogi krajowe nr 16, 59 i 63),

· budowę kładki rowerowej w Okartowie (droga krajowa nr 16),· remont około 1 km chodników wzdłuż drogi krajowej nr 16 w Mrągowie, Probarku i Okartowie,

· przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i M. Skłodowskiej-Curie w Mrągowie (droga krajowa nr 16),

· budowę 2 zatok autobusowych: na drodze krajowej nr 59 w miejscowości Canki i na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Pozezdrze,

· wykonanie oznakowania trasy.

BRAK KOMENTARZY