Umowa na “Węzeł przesiadkowy Olsztyn-Śródmieście” podpisana

0
589
Ratusz wybrał firmę, która zbuduje węzeł przesiadkowy między torami a ulicami Partyzantów i 1 Maja.

Zaniedbany i zdecydowanie mało reprezentatywny. Tak na razie wygląda teren kończący ulicę 1 Maja przy przejściu podziemnym na Zatorze i nowo utworzonym peronie kolejowym Olsztyn Śródmieście. Ale już wkrótce ma się to zmienić. 

– Prace rozpoczniemy od budowy sieci kanalizacji deszczowej – zapowiada właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego Skorłutowski, Jerzy Skorłutowski. – Pierwszą łopatę zamierzamy wbić jeszcze w wakacje.

Wykonawca będzie miał także za zadanie rozbiórkę ponad 50 garaży i budynków gospodarczych znajdujących się między ulicami 1 Maja i Partyzantów, wzdłuż torów kolejowych. W tym miejscu wykonane zostaną dojścia piesze i dojazdy do przystanku PKP, wraz z siedmioma miejscami krótkoterminowego postoju dla samochodów oraz zagospodarowaniem parkowym upamiętniającym istniejący kiedyś tutaj cmentarz ewangelicki. Nad przebiegiem prac będą czuwali archeolodzy, ponieważ założony w XIX wieku cmentarz ewangelicki został zlikwidowany tylko formalnie i powierzchniowo.

– Podpisując umowę wywiązujemy się z porozumienia trójstronnego jakie zawarłem przed kilkoma laty ze stowarzyszeniem Święta Warmia i Parafią Ewangelicko-Augsburską – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Obiecałem wówczas, że z należytą dbałością potraktujemy szczątki ludzkie, które zapewne zostaną tam znalezione, a całe miejsce będzie uczytelnione i upamiętnione tak jak na to zasługuje.

Zgodnie z projektem Biura Architektonicznego Gadomscy wykonawca będzie miał za zadanie utworzyć park z elementami upamiętniającymi dawny cmentarz. Powstanie tam m.in. Pawilon Pamięci i lapidarium oraz specjalne ścianki upamiętniające pochowanych mieszkańców Olsztyna. Nie zabraknie także ławeczek i innej małej architektury oraz miejsca do montażu stacji roweru miejskiego. Dodatkowo wykonane zostaną różnego rodzaju kompozycje i nasadzenia zieleni.

Wartość umowy to ponad 4,6 mln zł brutto, ale w znacznej części uzyskano jej współfinansowanie unijne w projekcie “Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności”, gdyż teren znajduje się na obszarze już zrealizowanej przebudowy ul. Partyzantów.

BRAK KOMENTARZY