Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej w Elblągu podpisana

0
228

W Starostwie Powiatowym w Elblągu odbyło się podpisanie umów z samorządowcami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

To bardzo ważna inwestycja dla układu komunikacyjnego miasta, który docelowo odciążyć ma ul. Bema. Przedsięwzięcie to jest również bardzo ważne do obsługi rozbudowywanego cmentarza.

Przyznane dofinansowanie na przebudowę ul. Wschodniej wynosi 7 215 000 zł, czyli 65% kosztów planowanej inwestycji. Zakres przedsięwzięcia obejmuje jedynie pierwszy etap. Obejmuje on: budowę 910 metrów jednojezdniowej drogi lokalnej, zatoki autobusowe, obustronne chodniki, jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na całej długości oraz rondo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2023.

– Projekt budowy ul. Wschodniej, a w zasadzie planowany drugi etap inwestycji budził w ostatnim czasie wiele kontrowersji. Nie lekceważymy tych głosów. Wobec zastrzeżeń części mieszkańców co do zasadności budowy ul. Wschodniej bis, a właściwie jej drugiego etapu, potwierdzonych petycją, którą podpisało ok. 3,5 tys. osób, podjąłem decyzję o zaprzestaniu jakichkolwiek prac dotyczących projektowania drugiego etapu ul. Wschodniej bis do czasu wypracowania nowej trasy jej przebiegu z mieszkańcami – mówi prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

 

BRAK KOMENTARZY