Tylko 4 na 10 Polaków chodzi w niedzielę do kościoła. Warszawiacy najmniej pobożni

0
1807

W 2014 roku odsetek wiernych uczestniczących w mszach św. wyniósł 39,1 proc. , a tych, którzy przystępowali do komunii – 16,3 proc. – wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Instytut od ponad 40 lat prowadzi badania statystyczne i społeczne dotyczące Kościoła oraz religijności.W poniedziałek przedstawiono wyniki badań obejmujących 2014 rok, dotyczących niedzielnych praktyk religijnych Polaków, parafii, aktywności świeckich, wolności religijnej, sił apostolskich, udzielanych sakramentów.

Jak podał dyrektor ISKK ks. Wojciech Sadłoń, w 2014 roku w Polsce funkcjonowało ponad 10 tys. parafii katolickich, w tym ponad 100 parafii obrządków wschodnich. Z 35,8 miliona osób mieszkających na terenie parafii 32,9 miliona to katolicy. Liczba osób, które są zameldowane na terenie parafii, lecz faktycznie wyjechały za granicę, wynosi 2,7 miliona.

W polskich diecezjach posługuje 25 tys. księży diecezjalnych, prawie 6 tys. księży zakonnych, ponad 20 tys. sióstr zakonnych i około 1 tys. braci zakonnych.

W 2014 r. udzielono ok. 370 tys. sakramentów chrztu, ponad 310 tys. sakramentów bierzmowania, ponad 210 tys. dzieci przystąpiło do pierwszej komunii, udzielono 132 tys. sakramentów małżeństwa – podał ISKK.

Z badań Instytutu wynika, że w latach 2012-2014 wobec księży z 12 proc. parafii stosowane były akty dyskryminacji; były to głównie obraźliwe komentarze. W 4 proc. parafii do duszpasterzy zgłaszały się osoby, które twierdziły, że były nierówno traktowane jako katolicy. W prawie 9 proc. parafii odnotowano akty profanacji miejsc świętych.

42,7 proc. Polaków deklarowało w 2015 r. systematyczny udział w nabożeństwach religijnych; to o 1,3 pkt proc. więcej niż w 2013 r. – wynika z Diagnozy Społecznej 2015. Jednocześnie spada liczba osób, które regularnie się modlą – zadeklarowało to 23,6 proc. badanych.

Z “Diagnozy społecznej 2015” wynika, że od początku lat 90. XX wieku liczba osób uczestniczących przynajmniej 4 razy w tygodniu w mszach św. czy nabożeństwach w Kościele systematycznie spadała. W 2015 roku nastąpił pierwszy wzrost. Jednak – jak wskazali autorzy Diagnozy – średnia częstość udziału w nabożeństwach w całej próbie (osoby od 16 roku życia) nie wzrosła w ostatnich dwóch latach, bo towarzyszył temu spadek odsetka osób chodzących do kościoła nieregularnie.

Według “Diagnozy społecznej 2015” najbardziej “religijnymi” województwami są: podkarpackie, małopolskie, opolskie i lubelskie. Wśród miast na pierwszeństwo wybija się Rzeszów. Najmniej pobożni są natomiast mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego, a wśród miast – mieszkańcy Warszawy, Opola, Sosnowca i Bydgoszczy.

mp/Kurier PAP

BRAK KOMENTARZY