Turystyka i promocja Warmii i Mazur. Lista projektów

0
496

Samorząd województwa rozstrzygnął konkurs “Oko promocji 2022”. W ten sposób dofinansowane zostaną przedsięwzięcia promujące region.
Adresatami konkursu, organizowanego przez samorząd województwa, były organizacje pozarządowe. Celem konkursu jest zachęcanie oraz wspieranie zaangażowania organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego w podejmowanie oraz realizację inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz promocji województwa regionu. Chodzi o organizację lub współorganizację wydarzeń promujących województwo warmińsko-mazurskie adresowane do społeczności lokalnych oraz o zasięgu obejmującym województwo warmińsko-mazurskie, cały kraj lub poza granicami.
Kilkadziesiąt wniosków
Maksymalna kwota dotacji jaką można uzyskać na realizację zadania wynosiła do 10 tys. zł, natomiast łączna kwota przeznaczona na finansowe wsparcie wynosiła 200 tys. zł. W konkursie zostało złożonych 56 ofert. Jedna oferta została wycofana przez oferenta i nie była oceniana. Dofinansowanie w ramach konkursu otrzyma 20 podmiotów.
Lista dofinasowania
1. Fundacja Cadmus Kurs na IT – platforma promująca Warmię i Mazury wśród specjalistów IT 26,00 10 000,00 zł
2. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna ZLOT blogerów i dziennikarzy na Warmii i Mazurach 24,81 10 000,00 zł
3. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne “BLUR” W ramach witryn: okno na Warmię i Mazury 24,25 9 860,00 zł
4. KOBIETY WARMII I MAZUR “Kobiece spojrzenia” na muzykę klasyczną. Wystawa prac artystek z Warmii i Mazur. 24,00 10 000,00 zł
5 Towarzystwo Miłośników Olsztyna z siedzibą w Olsztynie “Jan Bułhak – Warmia” – wystawa fotografii z lat 40-50 XX w kontekście przemian społecznych i kulturowych 23,63 10 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Kobiet MIEJ MARZENIA MIĘDZY BAJKI WŁOŻYĆ – Festiwal Książki i Ilustracji dla Dużych i Małych 23,63 10 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi “Aniołowo” XVII Zlot Miłośników Aniołów 23,50 10 000,00 zł
8. Stowarzyszenie DURĄG XXII wieku III GMINNY FESTIWAL DYNI DURĄG 2022 23,50 10 000,00 zł
9. Stowarzyszenie Jantar Mistrzostwa Świata Par Młodzieżowych w tańcach standardowych 23,13 10 000,00 zł
10. Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” Dni Kultury Polskiej na Łotwie 22,25 10 000,00 zł
11. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej “Hosianum” w Olsztynie Musica Warmiensis, vol. 2 – nagranie i wydanie płyty CD 22,13 10 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej Bitwa pod Heilsbergiem – “ożywiony” świadek naszych dziejów 21,88 10 000,00 zł
13. Fundacja Borussia Mendelsohn – Olsztyn – Jerozolima – San Francisco 21,25 10 000,00 zł
14. FUNDACJA SPA FOR CANCER Warmińsko-Mazurskie spotkanie pn. “Profilaktyka Zdrowia i Kobiecości”, czyli co warto zrobić gdy masz 20, 30, 40, 50 i 60 lat. 21,19 10 000,00 zł
15. Przyjazny Zakątek na Mazurach Dzień Sąsiada – Rajd Rowerowy “Szlakiem Żurawia” 20,88 10 000,00 zł
16. Stowarzyszenie Dom Warmiński Warmia śladami Mikołaja Kopernika – wystawa 20,88 10 000,00 zł
17. Fundacja Inicjatyw Społecznych Alna Dawne dwory i pałace Warmii i Mazur – wystawa 20,63 10 000,00 zł
18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie WYBIERAM WARMIĘ 3 20,50 10 000,00 zł
19. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hołdu Pruskiego w Olsztynie Nieznana historia Warmii i Mazur 20,43 9 858,00 zł
20. FUNDACJA CENTRUM ZDROWIA I SPORTU PRZY OLSZTYŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO W OLSZTYNIE VI Ogólnopolska Konferencja Nutrikosmetologia Prozdrowotna 20,31 10 000,00 zł

BRAK KOMENTARZY