Turystyczna atrakcja w gminie Rybno

0
818

W gminie Rybno odnowiono plażę za blisko 2 mln zł. To podniesie wartość turystyczną tego miejsca.

Zagospodarowana została plaża w miejscowości Szczupliny. Koszt prac to około 2 mln zł, z czego Unia Europejska dołożyła 1,7 mln zł. W ramach projektu wykonano infrastrukturę kanalizującą ruch turystyczny i rekreacyjny w rejonie jeziora Rumian (ostoja ptasia).

Przyczyniło się do racjonalnego udostępniania wartościowej przyrodniczo przestrzeni na trasie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych).

Zakres projektu obejmował m.in. budowę pomostów: stałego i pływającego, wykonanie miejsc cumowania kajaków, basenu, ścieżek, usypanie plaży, budowę parkingu, instalację oświetlenia i monitoringu. Umieszczone zostały obiekty małej architektury, tablice dydaktyczne oraz została zagospodarowana zieleń.

Zastosowanie projektowanych rozwiązań technicznych – pozwoliło na zaprzestanie dewastacji brzegów, skuteczne i funkcjonalne skanalizowanie ruchu, w tym ochronę brzegów jeziora Rumian poprzez wyznaczenie i urządzenie odpowiednich miejsc dla wszystkich użytkowników.

 

BRAK KOMENTARZY