Te gminy wyróżniają się na tle regionu

0
679

Poznaliśmy laureatów “I Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Honorowy patronat objął m.in. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy w każdym regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: lider województwa, gminy miejskie, gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przy współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi.

„Ranking Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022”:

kategoria: lider województwa:
•    1. gmina Stawiguda (gmina wiejska)
•    2. gmina Mikołajki (gmina miejsko-wiejska)
•    3. gmina Giżycko (gmina wiejska)

kategoria: gminy miejskie:
•    1. gmina miejska Lubawa
•    2. gmina miejska Górowo Iławeckie
•    3. gmina miejska Iława

kategoria: gminy wiejskie:
•    1. gmina Stawiguda
•    2. gmina Giżycko
•    3. gmina Dywity

kategoria: gminy miejsko-wiejskie:
•    1. gmina Mikołajki
•    2. gmina Barczewo
•    3. gmina Olecko

BRAK KOMENTARZY