Szpital w Biskupcu z certyfikatem

0
587

szpital w Biskupcu otrzymał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Tym samym utrzymał się w czołówce najlepszych polskich placówek.

W marcu 2022 roku Minister Zdrowia przyznał Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), jedyne oficjalne, obiektywne źródło informacji na temat poziomu funkcjonowania placówek medycznych w kraju. Akredytacja przyznawana jest każdorazowo na trzy lata za spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.

Przyznanie certyfikatu poprzedziła wizyta zespołu wizytatorów zewnętrznych, którzy dokonali szerokiej analizy działalności placówki – od spraw typowo administracyjnych, zatrudniania personelu, funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych, procedury higieniczne i epidemiologiczne, gospodarowanie odpadami, prowadzenie dokumentacji medycznej, po całościową opiekę nad pacjentem oraz przestrzeganie praw pacjenta i ochronę danych osobowych. W wyniku dokonanej oceny biskupiecki szpital otrzymał 80% punktów. Warto dodać, że wynik najlepszych szpitali w kraju to 95% spełnienia standardów.

Co certyfikat oznacza dla szpitala? – To przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości funkcjonowania naszej placówki i poziomu oferowanych przez nas usług – mówi Marta Maciejewska, dyrektor szpitala. – To także dodatkowe środki, bo placówki certyfikowane otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia większe finansowanie. Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego nie jest jedynie zwieńczeniem wykonanej pracy i wdrożonych działań, ale jest potwierdzeniem tego, że szpital przez cały czas dąży do utrzymania i poprawy standardów funkcjonowania, analizuje również swoje własne błędy i niedociągnięcia oraz wyciąga z nich wnioski. 

Z sukcesu szpitala, dla którego samorząd Powiatu Olsztyńskiego jest organem prowadzącym, cieszy się także starosta. – To kolejny dowód na to, że szpitale w mniejszych ośrodkach pracują zgodnie z najwyższymi standardami, rozwijają się, pozyskują sprzęt, a dzięki temu oferują pacjentom skuteczne i nowoczesne leczenie, w dodatku na miejscu, bez konieczności podróżowania do stolicy województwa –  mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu istnieje od 1975 roku.

BRAK KOMENTARZY