Światowy Kongres Kopernikański

0
110
Uniwersytet Jagielloński, którego absolwentem był Mikołaj Kopernik, jest gospodarzem drugiej odsłony Światowego Kongresu Kopernikańskiego, odbywającej się w dn. 24-26 maja.
Dzisiaj więc rektor UWM gości w Krakowie, a już za miesiąc (21-24 czerwca) to on będzie witał przybyłych do Olsztyna uczestników ŚKK.

Symbolicznego otwarcia krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego dokonali: rektor UJ w Krakowie prof. Jacek Popiel, rektor UMK w Toruniu prof. Andrzej Sokala, rektor UWM w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski oraz prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Jacek Popiel, rektor UJ, a więc i spadkobierca Macieja z Kobylina, który Kopernika przyjmował w progi Akademii Krakowskiej, przypominał:  Wielowiekowe znakomite dziedzictwo Mikołaja Kopernika, uczonego, który swoje obowiązki wobec społeczeństwa rozumiał szeroko, jest dla społeczności uczonych źródłem trudnych do przecenienia korzyści poznawczych, lecz także najzupełniej konkretnych zobowiązań. Pragnę w związku z tym wyrazić głębokie przekonanie, że nasza działalność (…) musi być mocno osadzona w szerokim kontekście społecznym. Prowadząc poszukiwania, winniśmy jednocześnie orędować na rzecz zasad i wartości fundamentalnych dla całego demokratycznego świata, angażując się osobiście w obronę norm i praw konstytutywnych dla kultury i cywilizacji zachodniej. Mikołaj Kopernik przekazuje współczesnym pokoleniom (…) przekonanie, że nauka musi być otwarta, a naukowiec w swoich badaniach musi być nie tylko wolny, ale również niesłychanie odważny.

 19 lutego rozpoczęliśmy wędrówkę za Kopernikiem i z Kopernikiem  mówił z kolei prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.  Rozpoczęła się w Toruniu, gdzie się urodził. Kroczymy przez miejsca wyjątkowe – Kraków, bo tutaj, na Akademii Krakowskiej, podjął studia w zakresie nauk wyzwolonych. Jednak chciałbym podkreślić, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego protektor – jego krewny i zarazem biskup warmiński Łukasz Watzenrode, który sfinansował mu studia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Za jego przyczyną został również kanonikiem warmińskim. W ten sposób rozpoczął drogę do wszystkich swoich osiągnięć (…). Najważniejsze z nich to oczywiście dzieło „De Revolotionibus…”, ale uczestniczył również m.in. w zjazdach stanów pruskich – to z Warmii jeździł do różnych miast, gdzie wykazywał nie tylko umiejętności dyplomatyczne, ale także polityczne. W Grudziądzu ogłosił traktat „Tractatus demonetis”, czyli traktat o biciu pieniądza. Będąc zarządcą dóbr kapitulnych, wykazywał się dbałością o społeczność Warmii. Wszystkie umiejętności, które uzyskał, studiując w Krakowie oraz na włoskich uniwersytetach, wykorzystał w codziennym życiu na Warmii.

Rektor UWM zaprosił wszystkich zebranych do udziału w olsztyńskiej odsłonie Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

 Od 21 do 24 czerwca będziemy mieć dyskutować o Koperniku i jego działalności na Warmii. Będzie również okazja do tego, aby zapoznać się ze śladami jego życia – artefaktami, które towarzyszyły mu na co dzień. Zapraszam na Warmię, do Olsztyna, do Muzeum Warmii i Mazur, do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej oraz na Wzgórze Katedralne, gdzie w 2010 roku ponownie złożono szczątki Kopernika i gdzie można oddać mu hołd   mówił prof. Przyborowski.

Po Olsztynie Światowy Kongres Kopernikański po raz drugi zawita do Torunia. O jego organizacji w mieście rodzinnym astronoma mówił rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 Przygotowaliśmy trzy sesje naukowe  zdradził zebranym w Krakowie gościom prof. Andrzej Sokala, rektor UMK. – Tematem przewodnim pierwszej z nich będzie historia astronomii. Podczas tej sesji będziemy rozważali stan obecny badań nad astronomią przedkopernikańską, astronomią Kopernika oraz podyskutujemy o tej najwcześniejszej recepcji dzieła Kopernika „De Revolutionibus”. Następnie odbędzie się część kulturoznawcza. Kulturoznawcy, językoznawcy, historycy oraz historycy sztuki będą ustalać pozycję Mikołaja Kopernika w szeroko rozumianej kulturze. Trzecia sekcja będzie poświęcona historii medycyny, a tematem przewodnim będą podróże medyczne w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów Kopernika po wiek XX. Tym częściom ściśle naukowym będą towarzyszyć różne inne wydarzenia, m.in. popularno-naukowe. Chciałabym zwrócić uwagę na jedno z nich: równo 100 lat temu powstało w Toruniu Polskie Towarzystwo Astronomiczne, więc tak się składa, że w tym roku obchodzi setny jubileusz, który będzie świętowany w Toruniu w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Już dzisiaj zapraszam państwa do Torunia na obrady oraz na uroczyste zakończenie Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

– Czytajmy Kopernika – zachęcał z kolei prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauki. I przypomniał:  Za pięknem nauki stoi przemożna siła źródeł historycznych.

Po wystąpieniach okolicznościowych i oficjalnym rozpoczęciu Kongresu wykład inaugurujący krakowskie obrady wygłosił ks. prof. dr hab. Michał Heller. Jak przyznał, było to dla niego ważne wydarzenie.

  To dla mnie zaszczyt móc wygłosić wykład inauguracyjny na krakowskiej odsłonie Światowego Kongresu Kopernikańskiego –  mówił ks. prof. Heller.   Obchodzę tutaj również swój osobisty jubileusz, ponieważ pół wieku temu miałem zaszczyt wygłosić wykład otwierający podczas krakowskiego międzynarodowego kongresu kopernikańskiego – było to w 1973 roku. Był on poświęcony modelom kosmologicznym. Czas mija błyskawicznie i oto dzisiaj jesteśmy 50 lat po tym wydarzeniu i po raz kolejny mam zaszczyt skierowania do państwa mojego wystąpienia.

ŹRÓDŁO: UWM

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ