Zmiany na ulicy Towarowej już wprowadzone

0
205

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Towarowej. Wykonawca dopełnił zobowiązania nałożone przez inwestora, stąd możliwe było uruchomienie przebudowanej trasy.

W związku z dopełnieniem przez wykonawcę zobowiązań związanych z odbiorami oznakowania i dotyczących zmiany organizacji ruchu na ul. Towarowej w środę (5 czerwca) wieczorem zostały wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

1. Uruchomienie dla kierowców dwóch jezdni (po dwa pasy w każdym kierunku) – ul. Towarowa (od ul. Składowej do Węzła Wschód),

2. Uruchomienie dla kierowców dwóch jezdni (po dwa pasy w każdym kierunku) – ul. Leonharda – odcinek od OBI do ul. Towarowej,

3. W związku z koniecznością wykonania wzmocnienia skarpy w okolicy skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Sprzętową na samym skrzyżowaniu zostanie wykonane tymczasowe rondo do czasu zakończenia prac.

4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa kierowców zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na następujących skrzyżowaniach:
4.A. – skrzyżowanie ul. Towarowa – Leonharda
4.B. – skrzyżowanie ul. Towarowa – Stalowa
4.C. – skrzyżowanie ul. Towarowa – Budowlana
4.D. – skrzyżowanie ul. Towarowa – Cementowa

BRAK KOMENTARZY