Zastrzyk dla szpitali. 373 placówki dostaną 344 mln zł

0
160
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

373 szpitale dostaną w sumie 344 mln zł. Przeciętnie będzie to zastrzyk finansowy rzędu ok. 1 mln zł w skali roku; najmniejsze szpitale otrzymają po ok. 50 tys. zł.

Dodatkowe 344 mln zł dostaną szpitale I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali. Pieniądze trafią do 373 podmiotów, co oznacza, że średnio każdy z nich otrzyma ok. 1 mln zł.  Takie dotacje zakłada nowy projekt zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, przedłożony do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów.

To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń. Łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł – 9 proc. w skali roku.

Zarządzenie zakłada wprowadzenie współczynnika korygującego 1,04 dla szpitali I stopnia oraz 1,03 dla szpitali II stopnia, co w istotny sposób powinno poprawić ich kondycję. Zmiany zostaną wprowadzone ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r., dzięki czemu podmioty otrzymają istotny zastrzyk finansowy obejmujący 3 rocznej wartości podwyżki wraz ze środkami na wrzesień.

Łączny wpływ tych zmian na plan finansowy NFZ to 344 mln zł. Ich sfinansowanie jest możliwe dzięki uruchomieniu drugiej transzy z 1,8 mld zł, które trafiły do NFZ z budżetu państwa. Jak podkreśla MZ, to dowód na działanie tzw. ustawy 6 proc. (w 2024 roku wydatki na ochron zdrowia maj wznieść 6 proc. PKB).

Jaki wpływ ma ta zmiana na sytuację konkretnych szpitali? Przeciętny wzrost wyniesie ok. 1 mln zł w skali roku, w przypadku największych podmiotów będzie to prawie 3,4 mln zł, z kolei najmniejsze szpitali otrzymają po ok. 50 tys. zł. Łącznie podwyżka obejmie 373 szpitale. Najwięcej z nich – aż 141 podmiotów – mieści się w przedziale od 0,5 do 1 mln zł, w zakresie do 0,5 mln plasuje się 90 podmiotów, a w zakresie od 1 do 1,5 mln – 89 podmiotów.
Wsparcie trafi do każdego województwa i do ośrodków o różnej wielkości. Przykładowo, o ok. 2,3 mln zł wzrośnie ryczałt w warszawskim Szpitalu Wolskim i inowrocławskim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka, a o ok. 1,1 mln Szpital nr 1 w Rzeszowie oraz Szpital w Krasnymstawie.

Szpitale w województwie warmińsko-mazurskim otrzymają 15 mln zł.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY