XXIV Sesja Rady Powiatu upłynęła pod znakiem bezpieczeństwa

0
1712
fot. starostwo powiatowe

Marcowa sesja Rady Powiatu w Olsztynie upłynęła pod znakiem bezpieczeństwa. Nie zabrakło też tematów związanych z pracą, drogami i kulturą. Nastąpiły również zmiany obsadowe w składach komisji i rad społecznych szpitali.

Szala na korzyść dziecka

Posiedzenie radnych rozpoczęło się miłymi słowami skierowanymi do kończącej pracę na stanowisku dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Elżbiety Hermanowicz i insp. Mieczysława Wójcika, który niedawno ustąpił z funkcji Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Starosta olsztyński Małgorzata Chyziak i przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie Jerzy Laskowski podziękowali honorowym gościom sesji za ich pracę na rzecz mieszkańców powiatu. – Dziecko to cud, a w powiecie mamy cudowne dzieci, mądre i otwarte, ale czasem też zaniedbane. Podejmując więc decyzje, pamiętajcie Państwo o tym, że szala zawsze powinna się przechylać na korzyść dziecka – Elżbieta Hermanowicz w odpowiedzi zwróciła się do radnych. – Takie pożegnanie jest jak miód na serce, gdy po latach służby człowiek rozstaje się z mundurem. Państwa stanowisko dowodzi szacunku, jakim darzą Państwo mundur, Policję i moją osobę – powiedział z kolei Mieczysław Wójcik, dziękując samorządowi za współpracę.

Niebezpiecznie na drogach

Część właściwa sesji rozpoczęła się sprawozdaniami szefów olsztyńskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Policji. – W minionym roku w powiecie spadła liczba przestępstw, wzrosła natomiast ilość zdarzeń drogowych. Najwięcej, bo 77 wypadków odnotowaliśmy w gminie Olsztynek. W minionym roku w całym powiecie w wypadkach zginęły 32 osoby. Znacznie wzrosła ilość kolizji, było ich aż 1586. Najwięcej miało miejsce na terenie gmin Olsztynek, Stawiguda, Gietrzwałd, Barczewo i Purda, najmniej w Jezioranach. Policjanci w 2016 r. interweniowali średnio ponad 3,5 tys. razy w ciągu miesiąca – relacjonował Piotr Zabuski, Komendant Miejski Policji w Olsztynie.

Zdarzeń drogowych, do których byli wzywani strażacy, też było więcej.  – W porównaniu z rokiem wcześniejszym, w 2016 było o 23 % mniej pożarów. Straż wyjeżdżała do ognia 595 razy. Główną przyczyną w okresie wiosennym były podpalenia traw. W sezonie letnim wzrosła z kolei ilość zdarzeń drogowych. Ogółem strażacy wyjeżdżali w minionym roku w powiecie 2205 razy, w tym do zagrożeń miejscowych aż 1556 razy  – podsumował bryg. Andrzej Górzyński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Ruszają inwestycje

Zarząd Powiatu przygotowuje się do nowych inwestycji. Wśród nich znalazł się projekt „e-administracja w powiecie olsztyńskim”. – Chodzi o modernizację systemu informatycznego, a następnie wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i udostępnienie e-usług mieszkańcom powiatu, tak by mogli załatwić sprawy w urzędzie, nie wychodząc z domu. Wartość inwestycji wyniesie 2,5 mln zł. Staramy się o pozyskanie środków na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – mówiła starosta Małgorzata Chyziak. Powiat myśli też o osobach niepełnosprawnych. – W ramach likwidacji barier architektonicznych chcemy zamontować platformę schodową na szynie krzywoliniowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kruzach. Inwestycja będzie kosztowała 80 tys. zł.

Zarząd zdecydował też o zwiększeniu puli na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu. Okazało się bowiem, że oferenci biorący udział w przetargach na roboty budowlane wyceniają wartość prac na więcej niż Powiat założył. – Zwiększamy więc środki na realizację tego zadania do wysokości około 7,7 mln zł. Kwota będzie pokryta po połowie przez Powiat Olsztyński i gminę Biskupiec – przedstawiła stanowisko starosta.

Pieniądze na kulturę i sport

Radni podjęli uchwałę w sprawie dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych z terenu powiatu. w Otwartym Konkursie Ofert zostało wyłonionych 26 podmiotów, które przedstawiły ciekawe pomysły na zadania publiczne. Największą kwotę, bo 48 tys. zł otrzyma fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, która udziela stypendiów utalentowanym uczniom i studentom z powiatu. Najliczniejszą grupę wśród beneficjentów stanowią organizacje z gminy Dywity. Na wsparcie mogą też liczyć strażacy ochotnicy i osoby niepełnosprawne. Zobacz pełną listę beneficjentów.

Powiat przeznaczy też 120 tys. zł. na wsparcie i promocję imprez strategicznych organizowanych przez gminy. Każda z gmin mogła sama zaproponować inicjatywę, która ma zasięg ponadlokalny i duże znaczenie dla rozwoju tutejszej kultury, sportu i promocji. Po 9 tys. zł zostało przeznaczonych na Ogólnopolski Festiwal Rockowy Error (Barczewo), Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow (Biskupiec), Dżeztiwal (Dobre Miasto), Festiwal Balonowy (Dywity), Spotkania Warmińskie (Gietrzwałd), 33. Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych (Jeziorany), Piknik Historyczny (Jonkowo), Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Jeziora Luterskiego (Kolno), Olsztyneckie Konfrontacje Zespołów Rockowych Pro-Rock (Olsztynek), 10. Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy (Purda), 14. Festyn Gminny „Stawigudiada 2017″ (Stawiguda) i Dożynki (Świątki). Dodatkowo Powiat przeznaczy środki na promocję wymienionych wydarzeń na antenie telewizji publicznej.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Ponad 1 tys. osób w powiecie korzysta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2017 r. samorząd otrzyma prawie 3,3 mln zł na rehabilitację społeczną i zawodową mieszkańców. To o 1% więcej niż rok temu.  Radni podjęli uchwałę w sprawie podziału pieniędzy.

 

Zmiany obsadowe

W trakcie sesji radni głosowali w sprawie zmian składu Komisji Budżetowej. Do dziesięcioosobowej grupy dołączyły kolejne cztery osoby: Urszula Dziąba, Grażyna Grzegorzewska, Marek Świątek i Alicja Wąsik. Z udziału w pracach Komisji Gospodarki zrezygnował Jan Żemajtys, w jego miejsce weszła radna Anna Klewiado. Z kolei w składzie Komisji Rewizyjnej Andrzeja Abako – obecnego wicestarostę olsztyńskiego – zastąpiła Joanna Michalska.

Zmieniła się także obsada Rad Społecznych powiatowych szpitali. W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście odwołana została radna Joanna Michalska. Przedstawicielem Rady Powiatu w Olsztynie będzie tam teraz Jarosław Wolak. Z kolei w Biskupcu odwołani zostali Elżbieta Samorajczyk i Henryk Goździcki. Zastąpią ich Marek Świątek – dodatkowo pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza, a także Alicja Wąsik jako przedstawiciel Rady Powiatu w Olsztynie i Wojciech Soczewica reprezentujący wojewodę warmińsko-mazurskiego.

BRAK KOMENTARZY