Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

0
223

W Olsztynie miały miejsce wojewódzkie obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Jest to 228. rocznica tego niezwykle ważnego dla Polaków dnia.

Olsztyńskie uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji ojczyzny, a dalsza ich część odbywała się na Placu Konsulatu Polskiego przy Kolumnie Orła Białego. W uroczystości udział wzięli m.in.: Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Uroczystości rozpoczęły od okolicznościowych przemówień, w których podkreślano, jak ważny był i dalej jest to dzień dla Polski.

Polsce potrzebna jest dzisiaj jedność i mądrość narodu. Polsce potrzebna jest zgoda i szacunek, dla dobra wspólnego, tworzonego ciężką pracą przez nas wszystkich, z myślą o państwie. Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, tego uczyli twórcy wielkiej konstytucji. Nie możemy zaprzepaścić ich ideowego dziedzictwa, którego najważniejszym przesłaniem był patriotyzm. Dziś my, spadkobiercy idei trzeciomajowej, bogatsi w doświadczenia poprzednich wieków, możemy z dumą w sercu uroczyście wspominać, ten jakże znamienny moment w historii i cieszyć się dokonaniami dumnej i pięknej Rzeczypospolitej – powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Dziś Konstytucja 3 Maja, jest dla nas symbolem troski o ojczyznę, która zwyciężyła kiedy w Polsce toczyła się batalia o naszą podmiotowość. To również symbol niezłomnej dumy, pokazujący, że Polacy są narodem, który od wieków potrafi bronić, swoich wartości w sytuacji zagrożenia. Wspaniale jest widzieć, jak wzrasta w Polsce duma historyczna. 3 maja to wyjątkowo ważny dzień w naszej historii, który wnosi ogromny wkład w dziedzictwo państwa i narodu, a jego świętowanie jest doskonałą okazją do manifestowania, przywiązania do Polski – powiedział, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Następnie miał miejsce apel pamięci, salwa honorowa, a na koniec uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy Kolumnie Orła Białego.

3 maja 1791 Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY