Wojewoda odniósł się do kwestii problemów w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

0
200

Wojewoda Artur Chojecki proponuje, aby konflikt pomiędzy pracownikami a pracodawcą Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego rozwiązać za pomocą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Przypomnijmy, że Dyrektor Marek Myszkowski  poinformował pracowników o „trudnej sytuacji finansowej” firmy i oznajmił, że w związku z tym planuje od lutego 2019 roku przekształcić cztery podstawowe zespoły ratownictwa medycznego dotychczas jeżdżące w trzyosobowym składzie(trzech pracowników medycznych: ratownicy medyczni, pielęgniarki) w dwuosobowe zespoły. Miały by to być zespoły działające w rejonie miasta Olsztyna i jego okolic.

To tylko jedne ze zmian, jakie mają zostać wprowadzone. Na te zmiany nie zgadzają się pracownicy stacji, którzy sugerowali, że nie widzą dalszej możliwości współpracy z Markiem Myszkowskim. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki otrzymał list od ratowników, odbył z nimi spotkanie, a także wskazał pole, na jakim spór mógłby zostać rozwiązany.

– Jeśli zajdzie taka konieczność Wojewoda Warmińsko – Mazurski gotowy jest udzielić pomocy w mediacjach z dyrekcją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w celu rozstrzygnięcia pozostałych kwestii poruszonych  w piśmie. Zdaniem Pana wojewody właściwym miejscem do rozwiązywania konfliktów, jakie zachodzą między pracodawcą a pracownikami, jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Instytucja ta z samej definicji gwarantuje dialog prowadzony zgodnie z jasno określonymi  i zaakceptowanymi przez strony zasadami. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jest to skuteczne narzędzie rozstrzygania sporów. Dodam jeszcze, że do dyrektora WSPR zostało skierowane pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie potrzeby przekształcenia z 3 na 2 osobowe ZRM – powiedziała Bożena Ulewicz, rzecznik prasowy UW w Olsztynie.

BRAK KOMENTARZY