Więcej dla OSP. Weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej

0
212

Weszły w życie przepisy rozszerzające zadania ochotniczych straży pożarnych; na nowe zajęcia mogą pozyskać w tym roku z budżetu państwa w sumie 84 mln zł.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przeciwpożarowej poza gaszeniem pożarów zadaniem OSP będzie także organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, wydarzeń oświatowo-kulturalnych, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystko oczywiście ma być związane z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Wymienione zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat, ale uregulowane były jedynie w statutach OSP.

Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

MSWiA w projekcie rozporządzenia planuje, że w 2019 r. OSP na sfinansowanie nowych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa w sumie 84 mln zł.

Znowelizowane przepisy ukazały się w Dzienniku Ustaw i weszły już w życie.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY