W Olsztynie zostanie zorganizowany Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

0
284
Od prawej: Wojewoda Artur Chojecki i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki

Osoby związane z edukacją w województwie warmińsko-mazurskim będą miały okazję do przekazania swoich wniosków, pomysłów czy zastrzeżeń. Zorganizowany zostanie Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny.

Zbliżamy się nieubłaganie do zakończenia wakacji, w związku z tym temat edukacji jest, jak najbardziej na czasie. Ogólnopolskie obrady Okrągłego Stołu w sprawie edukacji zostały zapoczątkowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Jeden z postulatów dotyczył tego, żeby kwestie dotyczące oświaty przedyskutować również na poziomie regionalnym. Chcemy we współpracy z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego zorganizować Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny – mówił Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny odbędzie się 4 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas obrad będą poruszane tematy związane z miejscem ucznia i rodziców w edukacji, nie zabraknie tematów związanych z nauczycielami, a także z jakością edukacji w polskich szkołach.

Wszystkie osoby związane z edukacją mogą zgłosić się do udziału w dyskusji- Zapraszamy przedstawicieli samorządu uczniowskiego, rad rodziców, nauczycieli, organów prowadzących, związków zawodowych, a także środowisko akademickie. Spodziewamy się, że zgłoszą się do tej debaty osoby, które mają konkretne wnioski odnośnie edukacji. Nie chcielibyśmy tych pomysłów zmarnować w momencie, w którym trwa dyskusja o tym, jaka ma być polska szkoła – powiedział Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Od piątku (16 sierpnia) na stronie Kuratorium Oświaty będzie znajdować się formularz, za pomocą, którego będzie można aplikować o udział w tym przedsięwzięciu.

Fotorelacja:

 

BRAK KOMENTARZY