W Olsztynie zostaje zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, natomiast zwiększono liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu

0
688

Olsztyńscy radni po raz kolejny debatowali w sprawie sprzedaży alkoholu w Olsztynie. Ostatecznie postanowiono o zwiększeniu o 60 liczby koncesji na sprzedaż alkoholu poza lokalami gastronomicznymi.

W porównaniu do przepisów przyjętych podczas lipcowej sesji Rady Miasta zwiększona została liczba pozwoleń na sprzedaż alkoholu poza lokalami gastronomicznymi. Teraz będzie ich łącznie o 60 więcej, niż w poprzedniej wersji przepisów. Spowodowane jest, to tym, że zdarzały się przypadki, że przedsiębiorcy musieli zamknąć sklepy, ponieważ skończyła im się koncesja na alkohol, a nie mogli otrzymać nowej. Za tą zmianą było 18 radnych, a tylko jeden głosował przeciwko.

Utrzymany został natomiast zakaz handlu alkoholem między 22:00 a 6:00 oraz minimalna odległość – 50 metrów – w przypadku wszystkich ujętych poprzednio obiektów, w tym budynków kultu religijnego.

Prezydent Piotr Grzymowicz podkreślił, że podstawowy czynnik dla utrzymania tego zakazu jest taki, że straż miejska i policja ma dużo mniej interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu. W okresie od 4 września do 25 października w 2017 roku było 109 interwencji związanych z zakłócaniem porządku w nocy, natomiast po wprowadzeniu ograniczeń – zaledwie 28. Poza tym strażnicy miejscy w tym samym okresie 2017 roku zawieźli do ambulatorium dla nietrzeźwych 123 osoby, teraz – 72.

Do sprawy tego zakazu radni mają powrócić za jakiś czas, kiedy będzie można wysnuć już więcej wniosków, co do tego czy zakaz na pewno był potrzebny.

Nowe przepisy mają wejść w życie w dwa tygodnie po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Fotorelacja:

 

 

 

 

BRAK KOMENTARZY