W Olsztynie uczczono 80. rocznicę powołania Służby Zwycięstwu Polski

0
222
Uroczystości z okazji 80. rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski

27 września 1939 roku została powołana Służba Zwycięstwu Polski.  Pod pomnikiem Armii Krajowej w Olsztynie odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą jej powstania. 

Minister Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nie mógł być osobiście obecny na uroczystościach, ale w swoim liście przekazał, że powstanie Służby Zwycięstwu Polski, jest symbolem niezłomności polskich żołnierzy i wiary w zwycięstwo.

Służba Zwycięstwu Polski powołana została  27 września 1939 (jeszcze podczas oblężenia Warszawy) na rozkaz dowódcy obrony Warszawy generała Juliusza Rómmla. Dowódcą SZP został generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Cele organizacji obejmowały: walkę o wyzwolenie Polski w granicach przedwojennych, odtworzenie i reorganizację armii polskiej oraz powołanie tymczasowych ośrodków władzy.

Olsztyńskie uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnów państwowych Polski i Francji, następnie były okolicznościowe odznaczenia, wręczono awanse kombatantom, a także minutą ciszy uczczono poległych i pomordowanych.

Dzisiaj spotykamy się pod najmłodszym olsztyńskim pomnikiem, miejscem upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, aby wyrazić naszą wdzięczność dla tych, którzy rozpoczęli walkę o suwerenną Polskę i kontynuowali ją mimo prześladowań – powiedziała Ewa Kaliszuk, zastępca Prezydenta Olsztyna, która również podziękowała obecnym kombatantom, za lekcje historii i zaznaczyła, że pamięć o ich dokonaniach jest naszym obowiązkiem.

Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski skierował list do zgromadzonych gości – Szczególne podziękowania oraz wyrazy szacunku, kieruję do Kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych oraz działaczy cywilnych struktur konspiracji, wraz z podziękowaniem za patriotyczną postawę, odwagę i męstwo. Dziękuję i oddaje hołd bohaterom, żołnierzom legendarnej Armii Krajowej, ale także nauczycielom, sędziom, urzędnikom, ludziom, którzy za wykonywanie swojej służby publicznej gotowi byli zapłacić najwyższą cenę.

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcin Kuchciński zaznaczył, że powstanie Polskiego Państwa Podziemnego było niezwykle ważne w walce o niepodległość-  Dziś w tym znamienitym gronie mamy okazje uczcić 80. rocznicę wydarzenia, które zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono instytucją unikatową na skalę okupowanej Europy i wyrazem niezłomnej woli narodu w walce o niepodległość. W prace Polskiego Państwa Podziemnego zaangażowanych było setki tysięcy osób, często reprezentujących inne poglądy polityczne. W obliczu najtrudniejszej próby osoby te się zjednoczyły i wspólnie walczyły o odzyskanie własnego państwa.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem Armii Krajowej.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY