W Lidzbarku Warmińskim rozpoczęły się zajęcia w Warmińskiej Szkole Liderów

0
754
Pamiątkowe zdjęcie na schodach przed Oranżerią Kultury w Lidzbarku Warmińskim

Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim, była miejscem,  w którym zainaugurowano Warmińską Szkołę Liderów. W zajęciach uczestniczą liderzy z Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta, Braniewa i Ornety.

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu miasta, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

Jest to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście leży w wielu rękach. Program powstał w wyniku współpracy z New Memphis Institute przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Obecnie realizowany jest wraz z Fundacją Veolia Polska – partnerem strategicznym.

Szkoła Liderów Miast to m.in.: zaawansowany kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego, seminaria i warsztaty eksperckie z zakresu wiedzy o mieście, wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta, praca nad rekomendacjami rozwojowymi dla miasta jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania przyszłości i spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego.

W Warmińskiej Szkole Liderów uczestniczy 35 osób. W dniu rozpoczecia zajęć słuchacze mieli okazję do integracji, a także do tego, aby dowiedzieć się, co ich czeka podczas zajęć i warsztatów. Burmistrzowie i przedstawiciele czterech miast – Braniewa, Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego i Ornety podpisali listy intencyjne, a także przekazali uczestnikom, cenne wskazówki.

Podczas oficjalnej inauguracji miał miejsce wykład dr Stefana Marcinkiewicza pt.: „Współrządzić z mieszkańcami. Miasto jako dobro wspólne”. Niebawem relacja video na fanpagu Gazety Warminskiej.

Fotorelacja

BRAK KOMENTARZY