W godzinach nocnych w olsztyńskich sklepach alkoholu nie kupimy

0
430

Podczas nadzwyczajnej sesji, olsztyńscy radni zdecydowali o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w Olsztynie. Mieszkańcy byli przeciwko takiemu rozwiązaniu, ale radni ich głosu nie posłuchali.

Głosowanie nad projektem ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w Olsztynie miało się odbyć już na poprzedniej Sesji Rady Miasta. Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz aby lepiej przyjrzeć się sprawie nocnej prohibicji w Olsztynie zdecydował jednak o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzieć się zarówno w formie ankiety, jak i napisać swoją opinię. Wyniki były nieco zaskakujące.

Na pytanie czy jesteś za ograniczeniem sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach mieszczących się na terenie Olsztyna, więcej osób odpowiedziało, że nie. Jeżeli chodzi natomiast o zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, to aż 63% osób biorących udział w ankiecie była przeciwna takiemu rozwiązaniu. W odpowiedziach na wszystkie pytania, głosy były podzielone, ale jednak większość była za tym, żeby sprzedaży alkoholu nie ograniczać.

Więcej osób biorących udział w ankiecie odpowiedziało również, że ograniczenie sprzedaży alkoholu nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i nie sprawi, że będzie mniej zachowań chuligańskich. Wpłynęły również trzy opinie pisemne, w których to mieszkańcy jednak zauważyli problem, zwłaszcza w nocnym kupowaniu i spożywaniu alkoholu, sugerując, że zakłócana jest przez to cisza nocna.  W konsultacjach w różnych formach aktywności wzięło udział 1700 osób.

Ogólnie jednak czytamy we wnioskach z raportu, że- mieszkańcy Olsztyna nie popierają pomysłu wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, zarówno w ich okolicy, jak i w całym mieście. Przeprowadzone konsultacje wskazują na fakt, że za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w opisanej w projekcie uchwały formie są przede wszystkim mieszkańcy mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów, punktów, które prowadzą nocną sprzedaż alkoholu. Można zaryzykować wniosek, że staranna lokalizacja punków sprzedaży alkoholu, zwiększenie porządku w okolicach punktów oraz ograniczenie ich liczby mogłoby pozytywnie wpłynąć na opinie mieszkańców o ich bezpieczeństwie.

Podczas Sesji Rady Miasta doszło do długiej dyskusji w tej sprawie, jednak w głosach większości radnych pojawiały się sformułowania, że w Olsztynie dostępność do alkoholu jest zbyt duża i trzeba ją ograniczyć.

– Wszystkim, którzy są przeciwko tej ustawie polecam zamieszkać przy sklepie całodobowym i wtedy przekonać się, jak to wygląda. Ja mieszkam przy takim sklepie i często wieczorem widzę, różne sztuki walki stosowane przez ludzi pod wpływem alkoholu – powiedział Grzegorz Smoliński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyn.

W podobnym tonie wypowiadała się większość radnych, twierdząc, że zakaz sprzedaży alkoholu w nocy przyczyni się również do poprawy poczucia bezpieczeństwa u osób, które mieszkają w okolicach punktów, w których alkohol można kupić. Jak również sprawi, że spożycie alkoholu w Olsztynie będzie mniejsze.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej uważał natomiast, że należy słuchać głosu mieszkańców- Projekt ten nie odzwierciedla głosu mieszkańców, którzy podczas konsultacji opowiedzieli się przeciwko ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Największy problem, jak wszyscy wiemy jest na Osiedlu Grunwaldzkim, jesteśmy więc za tym, aby zakaz ten wprowadzić tylko na tym osiedlu, a nie w całym mieście – mówił Robert Szewczyk.

Inni radni jednak nie byli przekonani o tym pomyśle i zagłosowali przeciwko takiej poprawce do projektu uchwały. Jeżeli chodzi już o głosowanie nad samą uchwałą w jej podstawowej treści, to wyniki przedstawiały się następująco: Czternastu radnych było za, sześciu przeciw, a jedna osoba się wstrzymała.

Przegłosowana uchwała przewiduje zakaz prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych pomiędzy 22.00 a 6.00. Zgodnie z uchwałą miejsca sprzedaży alkoholu powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od placówek oświatowych, ośrodków terapii uzależnień czy budynków kultu religijnego.

Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY