Terytorialsi na Dragonie. Ćwiczenia ze strażnikami

0
227
Fot. 4W-MBOT

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach ćwiczeń Dragon-19 doskonalą swoje umiejętności z funkcjonariuszami oddziału Straży Granicznej na Warmii i Mazurach.

Terytorialsi z Warmii i Mazur, którzy na co dzień służą w batalionach lekkiej piechoty w Giżycku i w Morągu, prowadzą działania ze Strażą Graniczną w okolicach Braniewa, Lelkowa i Głębocka. Żołnierze i funkcjonariusze SG realizują takie zadania jak pełnienie służby w patrolach, prowadzenie obserwacji, kontrola ruchu drogowego, zatrzymywanie osób, przeszukanie terenu, pościg za osobą we współdziałaniu z przewodnikiem psa.

Celem ćwiczeń jest przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej. Równie ważna jest ochrona i wzmocnienie strategicznych urzędów oraz ubezpieczenie kluczowych punktów dla przemieszczających się sił wojsk. Terytorialsi doskonalą także sposób przekazywania informacji we współdziałaniu Wojska Polskiego z innymi służbami patrolowymi.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY