Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bartoszycach zaopatrzony w najnowszy sprzęt medyczny i odnowiony

0
491
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

„ Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach” to projekt, który został zrealizowany w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Pieniądze unijne pozyskano w   ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wyniosła  ponad 5 130 tys. zł. Kwota uzyskanego dofinansowania to ponad 4 333 tys. złotych.

 Pieniądze zostały w głównej mierze wydane na zakup sprzętu, ponad  3 670 tys.  zł, drugą pozycję w wydatkach stanowiły prace budowlane  na kwotę ponad  742 tys.  zł. Szpital musiał dołożyć wkład własny wymagany w tego typu projektach w wysokości ponad 797 tys. złotych.

Za pozyskane pieniądze udało się przeprowadzić prace budowlano-modernizacyjne z wymianą windy na poziomie SOR oraz mebli medycznychmówi Łukasz Rozbicki, koordynator ratowników medycznych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Ponadto zmodernizowaliśmy wiatę dla ambulansów medycznych przed SOR, magazyn na potrzeby zdarzeń masowych oraz wykonaliśmy prace malarskie w  pomieszczeniach oddziału. Osobnym zadaniem było stworzenie sali pobytu dla najmłodszych pacjentów. Oprócz wygodnych kanap do wypoczynku i stolików dostosowanych do najmniejszych pacjentów w sali znalazły się pluszowe zabawki i przytulanki.

Miejsce ma służyć również do spokojnej i rzeczowej rozmowy z opiekunami małych pacjentów na temat diagnozy i kolejno podejmowanych kroków mających na celu przywrócenie im pełnego zdrowia.

Pieniądze z projektu unijnego pozwoliły też na zakup mobilnego aparatu rentgenowskiego, aparatu USG, 4 defibrylatorów oraz wymianę wszystkich łóżek w oddziale. Dzięki funduszom utworzono również dodatkowe stanowisko intensywnej terapii i zakupiono 4 respiratory. Wymieniono też stare  kardiomonitory na nowe i zakupiono pompy infuzyjne oraz zestaw do szybkich przetoczeń.

Nasi pacjenci zawsze mogli czuć się na naszym oddziale bezpieczni, ale teraz będą przekonani, że są leczeni najnowocześniejszym sprzętem i metodamimówi o korzyściach płynących z realizacji projektu Wojciech Stefaniak, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Ratownictwa Medycznego bartoszyckiego szpitala. Korzyścią  dla personelu medycznego z realizacji projektu jest większy komfort pracy i lepszy poziom obsługi pacjentów trafiających do bartoszyckiego SOR-u.

Fotorelacja 

BRAK KOMENTARZY