Stypendia artystyczne w Olsztynie przegłosowane

0
114
Prezydium Rady: Od lewej, Nelly Elżbieta Antosz, Jarosław Babalski, Robert Szewczyk i Zbigniew Dąbkowski.

Olsztyński radni zatwierdzili propozycję przyznania artystycznych stypendiów twórcom ze stolicy Warmii i Mazur. Wsparcie w tym roku trafi do 18 osób.

Do tegorocznego programu stypendialnego zgłoszonych zostało 39 wniosków. Komisja Kultury Rady Miasta, będąca komisją stypendialną, poza liczbą stypendiów określiła też czas, na jaki wsparcie zostaje przyznanie. Postanowienie zostało zatwierdzone podczas środowej (27 lutego) sesji Rady Miasta.

– Miesięczna wysokość stypendium w tym roku to 2250 zł brutto – informuje dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, Gabriela Konarzewska. – Ze stypendystami zostaną zawarte umowy, które uszczegółowią warunki realizacji zadań.

Osiem osób dostanie miesięczne stypendium, pozostała dziesiątka będzie wspierana przez dwa miesiące. Wśród wyróżnionych działań są m.in. nagranie słuchowiska dla dzieci na podstawie autorskiej sztuki „Potwór z bobrowego lasu”, doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez udział w międzynarodowym Festiwalu Sensual Week w Kadyksie albo wydanie debiutu książkowego – zbioru opowiadań fantasy.

W 2019 roku na stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przeznaczone zostały 63 tys. złotych. Realizowane przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane mieszkańcom Olsztyna.

BRAK KOMENTARZY