Stwierdzone nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców

0
175

Zakończone 29 i 30 maja kontrole legalności zatrudnienia w firmie budowlanej i zakładzie produkcyjnym wykazały, że cudzoziemcy pracowali bez stosownych zezwoleń czy oświadczeń.  Teraz przedsiębiorcom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie objęli kontrolą 35 obcokrajowców pracujących na budowie w powiecie olsztyńskim. Okazało się, że właściciel firmy zatrudniał bez stosownych zezwoleń 3 obywateli Gruzji. Natomiast przedsiębiorca z powiatu lidzbarskiego (43 objętych kontrolą) powierzył pracę niezgodnie z przepisami 4 obywatelom Ukrainy i 4 Mołdowy.

Teraz właściciele firm poniosą odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

BRAK KOMENTARZY