Strażackie Oscary – Floriany 2019

0
167

Konkurs organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcję miesięcznika Strażak na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

Skierowany jest do ochotniczych straży pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Podczas konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku!

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody Floriana, a podczas Gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców.

W III edycji Konkursu można składać projekty w dwunastu kategoriach konkursowych, które odzwierciedlają szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska, edukację po aktywizowanie seniorów, czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.

Po raz drugi kategorią specjalną (dwunastą) jest Ratujemy i Uczymy Ratować, skierowana do strażaków ochotników, która jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie realizowanego przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP jako partnera. Szczegóły dotyczące przystąpienia do Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować oraz stosowne formularze znajdują się na stronach internetowych: www.zosprp.pl i www.wosp.org.pl.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy elektronicznego formularza zgłoszeniowego z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do 15 marca 2019 r. na adres: Miesięcznik Strażak, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY”.

BRAK KOMENTARZY