Specjalistyczna poradnia dla młodych sportowców rozpoczęła działalność w Olsztynie

0
457

Od 1 kwietnia 2019 roku w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie działa Poradnia Medycyny sportowej.

Jest ona adresowana do stowarzyszeń i klubów sportowych oraz szkół i klas o profilu sportowym. Dotyczy osób uprawiających sport lub zamierzających uprawiać w ramach wymienionych organizacji.

Ze świadczeń udzielanych w poradni mogą korzystać dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz zawodnicy pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
W poradni wydawane są orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej (orzecznictwo kwalifikacyjne).

Porada obejmuje: badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne (m. in. ekg, badania radiologiczne kręgosłupa, badanie spirometryczne, test wysiłkowy, pomiary antropometryczne z analizą składu ciała, badanie moczu, morfologia krwi, badanie okulistyczne i ortopedyczne, konsultację otolaryngologiczną i neurologiczną, przegląd stomatologiczny). Oferuje ponadto pełną diagnostykę i konsultacje lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb. Świadczenia wykonywane są bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w NFZ (wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego).

BRAK KOMENTARZY