Senat UWM nadał tytuł doktora Honoris Causa Erwinowi Krukowi.Święto UWM

0
1864

Erwin Kruk – pisarz i poeta z mazur – został uhonorowany tytułem Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a 163 doktorów i doktorów habilitowanych odebrało promocję.

Erwin Kruk to polski poeta i pisarz. Znaczną część swojej twórczości poświęcił tematyce mazur. Urodził się się w Dobrzyniu, niedaleko Nidzicy, jako syn rolnika Hermana Kruka i Mety ze Stachów. W 1960 roku ukończył liceum w Morągu, a w 1966 studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, po czym przeprowadził się do Olsztyna.

Senat UWM obdarzył Erwina Kruka najwyższą godnością akademicką za mazurski trwały wkład do skarbca literatury polskiej; tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi warmińsko-mazurskiej, upowszechnianie go na forum ogólnopolskim oraz za trwające pół wieku skuteczne inspirowanie badań regionalistycznych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Do jego poezji zaliczają się m.in.
Drogami o świcie
Szkice z mazurskiego brulionu
Moja Północ
Kronika z Mazur

Medale Benemerenti Universitatis Nostrae(Za zasługi na rzecz Uniwesrsytetu) odebrali:
prof. Michał Seweryński – profesor nauk prawnych, polityk, senatorVIII i IX kadencji, minister edukacji i nauki w latach 2005-2006 oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2006-2007, w uznaniu zasług w procesie kształtowania polskiego prawa pracy, wieloletniego współtworzenia prawa w zakresie organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wspierania rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a zwłaszcza życzliwego traktowania starań o utworzenie Wydziału Nauk Medycznych
prof. Stanisław Pikulski – współtwórca i wieloletni dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM, w uznaniu zasług w procesie tworzenia i rozwoju wyższego kształcenia prawniczego na Warmii i Mazurach.
Statuetkę NICOLAUS COPERNICUS jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badań kosmicznych, satelitarnych i geofizycznych  oraz dotychczasowy wkład w rozwój naukowy i tworzenie dobrego wizerunku Uniwersytetu na arenie międzynarodowej – odebrał prof. Andrzej Krankowski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Fotorelacja

BRAK KOMENTARZY