Sejmik warmińsko-mazurski poparł budowę drogi ekspresowej S16

0
148
Fot: GDDKiA

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego wyraził poparcie dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – Ełk. W przyjętej uchwale radni zaznaczyli, że inwestycja powinna uwzględnić czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, „zgodnie z zasadami strategii rozwoju społecznego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku”.

W uzasadnieniu tej uchwały przypomniano, że nowa droga o parametrach drogi ekspresowej S16 będzie stanowiła „kręgosłup komunikacyjny” województwa. Ma być jednym z głównych sposobów walki z wykluczeniem komunikacyjnym regionu i zapewnić mu szybszy rozwój ekonomiczny oraz komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Udzielenie przez sejmik oficjalnego poparcia tej inwestycji ma związek z pracami przygotowawczymi olsztyńskiej GDDKiA do rozbudowy „szesnastki”. W 2017 r. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej tej trasy. Wykonawca umowy ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej.

Na początku kwietnia drogowcy – podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców – zaprezentowali trzy proponowane warianty przebiegu nowej drogi. Do końca roku któryś z nich chcą przedstawić Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wydanie przez tę instytucję decyzji środowiskowej umożliwiłoby ogłoszenie przetargu na realizację do 2025 r. tej inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

W ostatnich tygodniach przeciwko rozpatrywanym obecnie wariantom przebiegu oraz budowie drogi, która miałaby charakter „międzynarodowej trasy tranzytowej o dużym natężeniu ruchu”, wyraziły sprzeciw lokalne samorządy Rynu, Mikołajek, Mrągowa i Orzysza. Stanowisko popierające budowę ekspresowej „szesnastki” przyjęła natomiast jednogłośnie rada miejska największego mazurskiego miasta – Ełku.

O rozbudowę drogi krajowej nr 16 od kilkunastu lat zabiegają lokalne samorządy i politycy, a inwestycja została wpisana w strategię rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego. Emocje wywołuje natomiast wyznaczenie nowego przebiegu zmodernizowanej trasy, która biegnie przez tereny cenne przyrodniczo i turystycznie. Aby uwzględnić – czasem sprzeczne ze sobą – propozycje zgłaszane m.in. przez lokalne społeczności i samorządy, olsztyńska GDDKiA przygotowała i przeanalizowała w ostatnich latach 41 wariantów przebiegu tej trasy.

Obecnie GDDKIA zawęziła rozpatrywane warianty do trzech. W ocenie inwestora budowa S16 pozwoli na skanalizowanie największego ruchu na jednej drodze o wysokich parametrach, zachowanie lokalnego charakteru innych dróg oraz mniejszą ingerencję w pozostały obszar Mazur.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY