Sanepid kontroluje miejsca wypoczynku w województwie warmińsko-mazurskim

0
157
Plac zabaw fot. Pixabay

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przeprowadza kontrole podczas zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci. Zdarzają się uchybienia. 

Działania pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach współpracy z przedstawicielami instytucji zainteresowanych zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży: przeprowadzono wspólne kontrole  z przedstawicielami policji (20) oraz z przedstawicielami straży pożarnej (12). W powiecie nidzickim przeprowadzono kontrolę oraz ćwiczenia z ewakuacji na obozie pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej (współdziałanie ZHP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Lasów Państwowych, Urzędu Gminy w Janowie).

Pracownicy  Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili  część kontroli turnusów wypoczynkowych wspólnie z innymi działami Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z Higieną Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – 31;  z Promocją Zdrowia i Oświatą Zdrowotną –38; z Higieną Komunalną – 3, z Epidemiologią – 2).

W jednym z hoteli w Mrągowie odnotowano u kilkorga wypoczywających krótkotrwałe objawy żołądkowo-jelitowe; nie było konieczności konsultacji medycznej; służby sanitarne wszczęły postępowanie epidemiologiczne w ww. obiekcie.

Na obozie pod namiotami w miejscu bez stałej infrastruktury komunalnej zlokalizowanym w powiecie giżyckim, zorganizowanym przez  ZHR Okręg Mazowiecki, stwierdzono uchybienia związane z  wystąpieniem wszawicy u części uczestników wypoczynku. Po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica  sanepid przeprowadził kontrolę sanitarną, w której, stwierdzono że lekarz obozowy przeprowadził przeglądy czystości głowy, po których zastosowano  środki odwszawiające i wyczesywanie, powiadomiono o zdarzeniu rodziców. Sytuacja będzie monitorowana. 

Na obozie sportowym w powiecie szczycieńskim – kontrolujący stwierdzili brak badania wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli. Zalecono wprowadzenie natychmiastowego zakazu kąpieli w jeziorze oraz wykonanie badania jakości wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli oraz wszczęto postępowanie administracyjne.

Źródło: WSSE w Olsztynie

BRAK KOMENTARZY