Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w Olsztynie

0
114
zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Od 4 lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. W tym roku w budynku olsztyńskiego Starostwa przyjmować będą dwie komisje lekarskie – z powiatu olsztyńskiego oraz miasta Olsztyna. Łącznie przed komisją powinno stawić się ponad 1800 osób.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

– Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie przydatności do służby wojskowej. Aby było to możliwe w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która przeprowadza badania, zbiera wywiad oraz ocenia przydatność posiadanego wykształcenia lub umiejętności zawodowych i orzeka o zdolności do służby przydzielając jedną z kategorii: A, B, D lub E. W tym roku na terenie naszego urzędu kwalifikacja przeprowadzana będzie także dla osób z miasta Olsztyna – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2001 r.,

– mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osoby,

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

– W ubiegłym roku przed Komisją Lekarską stawiły się 636 mieszkańców naszego powiatu, z czego większość otrzymało kwalifikację kategorii A. W tym roku na kwalifikację zgłosić powinno się 885 osób, z czego 693 to urodzeni w 2001 roku oraz 185 to roczniki starsze – mówi Izabela Zawadzka, sekretarz PKL.

Od 2015 roku liczba żołnierzy w Polsce wzrosła o około 33 tysiące i liczebność naszej armii przekracza już poziom 100 tys. żołnierzy. W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej planuje, aby polskie siły zbrojne liczyły już co najmniej 111 tysięcy żołnierzy zawodowych i 29 tysięcy żołnierzy WOT. W tym celu prowadzone są kampanie promocyjne i zachęcające do wzięcia udziału w rekrutacji.

Do wstąpienia w szeregi armii zachęcać stających przed komisją zachęcać będą także przedstawiciele oddziałów wchodzących w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz Warmińsko-Mazurska Brygady Obrony Terytorialnej.

BRAK KOMENTARZY