Rodzice, pod pewnymi warunkami, będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdy szkoła będzie zamknięta podczas strajku

0
313

Do 25 marca wśród nauczycieli trwa referendum strajkowe zorganizowane przez ZNP. Jeśli do strajku dojdzie i szkoły zostaną zamknięte rodzice – pod pewnymi warunkami – będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Nauczycielom zaś za czas strajku nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi referendum we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł. Jeśli taka będzie – wyrażona w referendum – wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Według nieoficjalnych informacji PAP, w środę wieczorem w sprawie oczekiwań nauczycieli co do wzrostu ich wynagrodzeń odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz zapowiadał z kolei wcześniej, że do strajku może przystąpić 85 do 90 proc. szkół oraz ok. 80-90 proc. nauczycieli.

Co z opieką nad dziećmi w przypadku zamknięcia szkoły? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypominał w grudniu, że rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Są jednak pewne warunki: zasiłek, do którego należy dołączyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki, przysługuje, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Zasiłek w tym przypadku można uzyskać tylko na dzieci do lat 8.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, jeśli ktoś ma założone indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u – wskazano w komunikacie.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to: oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS-ie. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

W związku z planowanym strajkiem pojawił się też temat wynagrodzeń nauczycieli. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” poinformowała na swoim facebookowym profilu, że „na tablicy informacyjnej jednej ze szkół” zamieszczono informację ile nauczyciel może stracić strajkując.

Art. 23 ust.2 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi bowiem, że „w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy”.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY