Przyznano wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej na Warmii i Mazurach

0
322

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku zostały wręczone Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Wicemarszałek Miron Sycz podziękował pracownikom socjalnym za ich pracę – Staramy się co roku was nagradzać. W sumie przyznaliśmy już 108 nagród. Jeszcze raz pragnę państwu szczególnie podziękować. W naszym województwie wasza praca jest bardzo zauważalna i doceniana. Organizacja tego święta niech będzie wielkim podziękowaniem za to co robicie.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przede wszystkim za działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin, wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.

Wyróżnienia i nagrody przyznano również za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy i wychodzenia z bezdomności.

Nagrody lub wyróżnienia marszałka województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej mogły być przyznane w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

Indywidualne nagrody pieniężne otrzymały następujące osoby:

1. Danuta Bill – dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach;
2. Jolanta Chabowska – specjalista pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach;
3. Irena Kondrat – kierownik sekcji pomocy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu;
4. Piotr Kubarewicz – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu;
5. Krzysztof Margol – prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w Nidzicy;
6. ksiądz Edward Julian Rysztowski – przewodniczący Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Oddział w Elblągu.

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

1. Ewa Kowerzankow-Luto – prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie;
2. Izabela Siemiątkowska – zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
3. Małgorzata Szymańska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

Nagrody Zespołowe otrzymały następujące podmioty:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie;
2. Pracownicy Punktu Pomocy Społecznej nr 1, al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn i Punktu Pomocy Społecznej nr 12, ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie;
3. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY