Prezydent podpisał nowelę w sprawie 500+

0
208

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelę ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie ze zmianami, świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Ponadto ustawa obejmuje wsparciem dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

Zmiany w finansowaniu kosztów obsługi

Nowa ustawa zmienia także zasady finansowania gminnych kosztów obsługi programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie z nowelą obniżono wskaźnik kosztów obsługi programu z 1,5 proc do 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej. Jednocześnie zwiększono koszty obsługi programu w wymiarze kwotowym, do ok. 350 mln zł. W roku 2018 wydatki na ten cel wyniosły 328 mln zł.

Źródło:Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY