Pracowali bez wymaganych dokumentów

0
320

Kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi wykazała, że przedsiębiorca z branży turystycznej powierzył pracę 7 cudzoziemcom niezgodnie z przepisami.

Ustalono, że właściciel firmy na terenie powiatu ełckiego, zatrudniał obywateli Ukrainy (6 kobiet i mężczyznę) bez wymaganych zezwoleń na pracę. Naruszył przepisy art. 120 ust 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jedna kobieta opuściła Polskę przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, natomiast wobec 6 pozostałych cudzoziemców wszczęto postępowania o zobowiązaniu ich do powrotu. Teraz funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi skierują wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy, któremu grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY