Pracowali bez wymaganych dokumentów

0
250

Funkcjonariusze z Wydziału ds. Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego OSG zakończyli 24 czerwca kontrolę legalności zatrudnienia w firmie budowlanej. Wykazali, że przedsiębiorca powierzył pracę 12 obcokrajowcom niezgodnie z przepisami.

Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolą objęli 68 obywateli Ukrainy. Okazało się, że właściciel firmy na terenie powiatu olsztyńskiego, zatrudniał 12 cudzoziemców bez wymaganych dokumentów. Ponadto ustalono, że przedsiębiorca, nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwego urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 36 Ukraińców.

Teraz grozi mu kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY