Powołano radę odziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

0
1496

Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Artur Chojecki wręczył powołania nowym członkom rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jakby użyć sportowych odniesień, to w radzie doszło do dużych przetasowań, ponieważ z poprzedniej kadencji w radzie pozostały tylko dwie osoby. Te zmiany wynikają po części ze zmian ustawowych, z tego, że teraz to wojewoda powołuje radę oddziału NFZ. Zmiany te są także wynikiem tego, że państwo chce wziąć większą odpowiedzialność za ochronę zdrowia obywateli – powiedział wojewoda Artur Chojecki

Skład nowej rady prezentuje się następująco:

  • Bogdan Kowalczyk, przedstawiciel sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego
  • Krzysztof Cichewicz, przedstawiciel sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego
  • Paweł Żukowski, przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego
  • Agnieszka Warakomska – Poczobutt, przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego
  • Andrzej Krzywiec, przedstawiciel konwentu powiatu województwa warmińsko-mazurskiego
  • Grzegorz Paciulan, przedstawiciel wojewódzkiej komisji dialogu społecznego
  • Marcin Jastrzębski, osoba wskazana przez wojewodę
  • Jan Mackiewicz, przedstawiciel reprezentatywnej organizacji pracodawców
  • Iwona Konieczna– wspólny przedstawiciel, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w Olsztynie i warmińsko- mazurskiego Komendanta Straży Pożarnej w Olsztynie.

Wojewoda Artur Chojecki podkreślił również, że ma wielką nadzieje, że współpraca pomiędzy nowymi członkami rady będzie przebiegać, jak najlepiej. Wojewoda ma również nadzieje, że byli członkowie rady będą służyć swoim doświadczeniem i pomocą w pracy obecnej rady.

BRAK KOMENTARZY