Porozumienie o współdziałaniu funkcjonariuszy W-MOSG i żołnierzy WOT

0
229
Od prawej: Płk SG Robert Inglot oraz płk Mirosław Bryś

W poniedziałek 11 marca płk SG Robert Inglot oraz płk Mirosław Bryś podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej a 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Podstawą do zawarcia dokumentu było podpisanie 27 września 2018 roku porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie współdziałania SG i WOT.

Porozumienie nadaje praktyczny i lokalny wymiar współpracy obu formacji. Dzięki niemu łatwiejsze będzie np. prowadzenie wspólnych działań i szkoleń, wymiana kadry instruktorskiej czy udostępnienie infrastruktury szkoleniowej. Porozumienie umożliwia też wypracowywanie wspólnych procedur reagowania kryzysowego, m.in. do współdziałania służb w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

BRAK KOMENTARZY