Poprawki Senatu. Co zmienił Senat w rządowym projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej?

0
129

Senat wprowadził 17 poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęte przez Senat poprawki opisuje na swej stronie internetowej (www.miasta.pl) Związek Miast Polskich. „Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że wysokość opłaty w przypadku niesegregowania śmieci ma stanowić wielokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksymalnej (uwzględniono postulat ZMP). Kolejna zmiana umożliwia gminom określenie kryteriów uznania, że zbiórka odpadów jest prowadzona selektywnie. Inna poprawka wprowadza obowiązek przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych” – informuje ZMP.

„Nowela przewiduje m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej” – pisze ZMP. „Zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe dla osób kompostujących część produkowanych przez siebie odpadów. Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Nowela określa też stawki opłat za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę. Ustawa wprowadza także odpłatność za wszystkie plastikowe torby poza tzw. zrywkami”.

Większość poprawek wprowadzonych przez Senat była rekomendowana przez senackie komisje środowiska oraz samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Spotkały się one 9 lipca na połączonym posiedzeniu. Brali w nim udział również przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY