Ponad 1,74 mln zł na rozwój sportu w regionie

0
286
Zbigniew Lewicki, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu odbiera umowę z rąk marszałka Gustawa Marka Brzezina

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na mocy, których ponad 1,7 miliona złotych przeznaczonych zostanie na rozwój sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

Samorząd województwa dedykuje ponad 5.5 miliona złotych na realizację zadań własnych, poprzez konkursy, realizowane w sferze organizacji pozarządowych. Z tego prawie 3 miliony dedykowane są na rozwój sportu w regionie Warmii i Mazur. Wiadomo sport to zdrowie i jest to realizacja jednego z naszych największych zadań, a tym zadaniem jest wsparcie i rozwój sportu masowego. Mamy już sporo doświadczeń i myślę, że dobrze to wszystko przebiega, z pożytkiem dla naszych sportowców – powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Inicjatywa skierowana była do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Finansowe wsparcie będzie przeznaczone na:

  • wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;
  • przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
  • wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych;
  • wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.

Do siedziby Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 10 ofert, jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Pozostałe zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej, która zaproponowała przyznanie dotacji na dziewięć zadań. Dotacje otrzymały; Warmińsko- Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie i  Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Łączna kwota dotacji wynosi 1,74 mln zł.

Staramy się, żeby ta młodzież pokazywała się z jak najlepszej strony. Bez tego wsparcia, samymi środkami klubów, nie moglibyśmy dać szans dzieciom na pokazanie się, chociażby na arenie polskiej – powiedział Zbigniew Lewicki, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu.

Wykaz ofert, które otrzymały dotację z budżetu województwa

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY