Podzielili się swoim cennym darem

0
234
dav

5 lutego Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Oddział Terenowy w Elblągu zorganizowało akcję krwiodawczą. Życiodajnym płynem podzieliło się 21 krwiodawców.

Łącznie zebrano 9 450 ml krwi pełnej. W zbiórce uczestniczyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie i Grzechotkach, przedstawiciele innych służb mundurowych, uczniowie oraz mieszkańcy miasta i okolic.

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach “Ogólnopolskiej Akcji Oddawania Krwi przez Służby Mundurowe z okazji Święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej”.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY